Fortrolighedspolitik

   
 
FatSecrets Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Du bør ikke bruge Tjenesterne, hvis du ikke accepterer vilkårene i denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Dit fornyede eller fortsatte brug af Tjenesterne udgør dit samtykke til vores behandling af dine Persondata (herunder Følsomme data) i overensstemmelse med vilkårene i denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller ønsker at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine Persondata, kan du sende en e-mail os på privacy@FatSecret.com.

 1. Introduktion

  Denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle de produkter og tjenester, der tilbydes af Secret Industries Pty Ltd (FatSecret), herunder via dets mobilapps (FatSecret-app), websteder og Platform (samlet kaldet "FatSecret", "vi", "os" eller "vores"). FatSecret er en onlinetjeneste baseret på et fælleskab inden for kost, ernæring og vægttab, der giver brugere mulighed for at konfigurere unikke brugerprofiler, spore deres aktivitet, mad og vægt og bidrage med oplysninger og indhold, der kan hjælp folk med at nå deres mål for kost, ernæring og vægt (samlet kaldet Tjenesterne). Vi yder også tjenester med betaling (Premium-tjeneste), hvor brugere har adgang til yderligere tilpasset uddannelsesindhold, kostplaner og andre funktioner, der kun er tilgængelige via Premium-tjenesten. Når vi bruger ordet "Tjenester" i denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger, omfatter det "Premium-tjenester", hvor det måtte være relevant.

  Vi forstår vigtigheden af at beskytte fortroligheden af dine Persondata og tager de relevante forholdsregler for at beskytte dem. Formålet med denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger er at forklare, hvilke Persondata vi indsamler om dig, når du interagerer med FatSecret, herunder hvilke Persondata og andre oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger de pågældende oplysninger, med hvem vi deler de pågældende oplysninger, og hvad vi gør for at beskytte de pågældende oplysninger.

  FatSecret-servere hostes flere steder, herunder i Europa og USA, og hvis du tilgår FatSecret fra et sted uden for USA, skal du være opmærksom på, at du muligvis overfører dine Persondata til USA, og at USA kan have love/standarder for databeskyttelse, der adskiller sig fra dem, hvor du bor. Dit fortsatte brug af FatSecret repræsenterer dit samtykke til denne overførsel af oplysninger.

  Persondata er oplysninger, der relaterer sig til dig, og som kan bruges til at identificere dig, det være sig direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre oplysninger (især ved henvisning til et id). For så vidt angår denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger, omfatter ordet Persondata definitionen af "Persondata" i henhold til EU's Persondataforordning 2016/679 (GDPR) samt de definitioner af "persondata", "personlige oplysninger" eller andre tilsvarende ord, der gælder i henhold til lovene om beskyttelse af personlige oplysninger, hvor vi driver virksomhed. Medmindre andet specifikt er angivet, vil ordet "Persondata" omfatte "Følsomme data", når det bruges i denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

  Følsomme data er en kategori af Persondata og omfatter definitionen af "særlige kategorier af persondata" i henhold til GDPR samt definitionerne af "følsomme data", "følsomme oplysninger" og andre lignende ord, der gælder i henhold til lovene om beskyttelse af personlige oplysninger, hvor vi driver virksomhed. Generelt vil det imidlertid være Persondata, der tilkendegiver racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskaber af fagforeninger, genetiske data, biometriske data med henblik på en entydig identifikation af en fysisk person, sundhedsdata eller data vedrørende en persons sexliv eller seksuelle orientering.

  Vi indsamler, bruger, opbevarer og videregiver (dvs. behandler) Persondata og Følsomme data som beskrevet i denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger for at drive og forbedre Tjenesterne.

 2. Hvordan vi indsamler og bruger dine Persondata

  Som bruger af FatSecret eller Tjenesterne skal du registrere dig, før du bruger FatSecret (herunder FatSecret-appen) og vores Tjenester. Under registreringen indsamler vi (og hvis du fortsætter for at registrere dit samtykke til vores indsamling af):

  • Dine Persondata såsom navn, alder, højde, køn, postnummer og e-mailadresse. Vi indsamler også oplysninger, der relaterer sig til din nuværende vægt og målvægt, og det skyldes de slutninger, der kan gøres om dig i kombination med din alder, dit køn og din højde, anses for at være sundhedsdata og dermed Følsomme data. Når du bruger FatSecret, kan vi også indsamle yderligere oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, dine kostmål, kostpræferencer, allergier og andre sundhedsmæssige forhold, der kan blive påvirket af ernæring eller kost, eller som kræver vejledning i forhold til ernæring eller kost.

  • Vi indsamler ovenstående Persondata for at tilpasse, justere og gøre din oplevelse af Tjenesterne personlig, for at vurdere og forbedre vores tjenester (såsom det uddannelsesmæssige indhold) og for at vedligeholde og analysere Tjenestens funktion samt

  • adfærdsdata, når du bruger FatSecret, (dvs. hvad du gør, mens du bruger FatSecret, hvad du interagerer med) såsom overvågning af din interaktion med FatSecret, vores Tjenester og vores meddelelser. Ved at indsamle disse Persondata kan vi overvåge og analysere din status i forhold til dine sundhedsmål. Det giver os bedre mulighed for at tilpasse/skræddersy din oplevelse med Tjenesterne (og hvordan vi yder Tjenesterne til dig) og for fortsat at forbedre FatSecret.

  Som del af vores Tjenester kan FatSecret til enhver tid bruge dine Persondata til at give dig personligt tilpasset uddannelsesindhold, der relaterer sig til oplysninger om fødevarer og ernæring og andre sundhedsmæssige opdateringer og oplysninger. Når du tilvælger at modtage direct marketing, bruger vi også dine Persondata til at give dig personligt tilpasset direct marketing. Vi forklarer vores tilgang til og dine rettigheder i forhold til direct marketing i afsnit 5 herunder.

  Hvis du gerne vil have os til stoppe behandlingen af dine adfærdsdata til formål, der ikke har med markedsføring at gøre, som angivet ovenfor, skal du stoppe brugen af FatSecret og slette din konto.

  Vi indsamler også dine Persondata (f.eks. navn, kontaktoplysninger (dvs. e-mailadresse) og andre Persondata, du angiver), når du kommunikerer med os eller bruger din personlige Brugerindbakke i FatSecret. Vi bruger disse Persondata til at kommunikere med dig og fylde din Brugerindbakke med oplysninger, der relaterer sig til dit vægt-/sundhedsforløb.

  Hvis du har tilvalgt at modtage direct marketing, sender vi også vores direct marketing, kampagner og/eller andre events, som efter vores mening muligvis kan have din interesse, via din Brugerindbakke, og vi måler også effektiviteten af disse og andre meddelelser (se afsnit 5 vedrørende direct marketing).

  Hvis du registrerer dig til vores Premium-tjeneste, indsamler vi muligvis derudover betalingsoplysninger (herunder kredit- og debetkortoplysninger) for at gennemføre dit køb, behandle dine betalinger og yde den kundesupport, der måtte kræves.

  FatSecret kan også få adgang til og behandle dine Følsomme data (dvs. sundhedsdata) via integration med andre tjenester såsom Apples HealthKit API'er og Googles Health Connect and Fit API'er (alt sammen "Sundhedsdatatjenester"), hvor du har anmodet om eller tilvalgt, at vi gør dette. Vi bruger eller videregiver ikke nogen Følsomme data, der erhverves via Sundhedsdatatjenester, til tredjeparter med henblik på annoncering, markedsføring eller anden brugsbaseret datamining, bortset fra i forbindelse med forbedring af sundheden eller sundhedsforskning, og videregiver ikke nogen af disse Følsomme data til en tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. Brugen af oplysninger modtaget fra Health Connect vil overholde Health Connect-tilladelsespolitikken herunder kravene til begrænset brug.

  FatSecret (og vores annoncer eller e-mailmeddelelser) kan indeholde "cookies" og andre teknologier såsom pixeltags. Af andre tekniske oplysninger, vi indsamler, kan nævnes IP-adresse, internetudbyder, browsertype, operativsystem, sprog og generel brugeraktivitet på FatSecret. Disse teknologier hjælper os med at tilpasse Tjenesterne og muliggøre og måle effektiviteten af annoncer eller meddelelser. Vi knytter ikke de oplysninger, der lagres i cookies, til nogen Persondata, du har indsendt. Selvom de fleste browsere accepterer cookies automatisk, kan du også justere dine browserindstillinger til at slette eller deaktivere cookies. Vi respekterer ikke browseranmodninger om ikke at spore.

 3. Juridisk grundlag for behandling af dine Persondata

  For så vidt angår Persondata, der er underlagt GDPR, behandler vi kun dine Persondata, hvor vi har et juridisk grundlag for at gøre dette, herunder et eller flere af følgende:

  1. Brugersamtykke: Dette henviser til situationer, hvor du har givet os udtrykkelig tilladelse til at behandle Persondata og/eller Følsomme data til et givet formål. Når vi benytter os af samtykke, forsøger vi at få et sådant samtykke på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine Persondata og/eller Følsomme data (f.eks. når du registrerer dig til FatSecret og/eller giver samtykke til direct marketing). Vi kræver, at du angiver dit samtykke ved en eksplicit bekræftende handling, hvilket f.eks. kunne være at klikke på knappen "Yes, I agree" (Ja, jeg accepterer) i FatSecret-appen eller på webstedet. Dette er det grundlag, på hvilket vi behandler dine Følsomme data og, i de fleste tilfælde, dine øvrige Persondata.

  2. Til vores legitime forretningsmæssige formål: I visse situationer (f.eks. når vi ikke behandler Følsomme data) har vi en legitim interesse i at behandle dine Persondata. Vi kan gøre brug af dette, når vi administrerer dine forespørgsler, anmodninger og klager, udfører generelle administrative opgaver i forbindelse med vores Tjenester, giver dig oplysninger om vores Tjenester, forbedrer, vedligeholder og analyserer vores Tjeneste eller på anden vis registrerer svindel.

  3. Af kontraktmæssig nødvendighed: Vi behandler muligvis dine Persondata for at kunne overholde vores kontraktmæssige forpligtelser. Når du køber vores Premium-tjeneste, kan vi f.eks. have brug for at behandle dine betalingsoplysninger for at gennemføre dit abonnement.

  4. Ved overholdelse af en juridisk forpligtelse: Vi skal behandle Persondata for at overholde love, forordninger, retskendelser eller andre juridiske forpligtelser (såsom ydelse af assistance ved en efterforskning).

 4. Hvordan og til hvem vi videregiver dine Persondata

  Medmindre det udtrykkeligt fremgår af denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger, deler vi ikke dine Persondata med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke. Vi deler dog dine Persondata i følgende situationer:

  • til tjenesteudbydere (såsom dem, der yder tjenester, der relaterer sig til informationsteknologi, kundesupport, salg, marketing, betalinger, data-/markedsanalyse og undersøgelser) og andre leverandører for at yde, forbedre og på anden vis tilpasse vores Tjenester;

  • hvis vi har tilladelse til det eller er blevet det pålagt i henhold til gældende lov, eller vi i god tro mener, at deling af oplysninger er nødvendig for at overholde gældende lov og/eller

  • når vi på anden vis har din tilladelse til at gøre dette, det måtte være på det tidspunkt, hvor du angiver Persondataene, eller efterfølgende.

 5. Direct marketing

  Når du har tilvalgt at modtage direct marketing, bruger vi dine Persondata til at give dig personligt tilpassede oplysninger om andre funktioner, produkter og tjenester, som efter vores mening kunne have din interesse. Dette kan omfatte detaljer, der relaterer sig til aktuelle kampager, specialtilbud og vores Premium-tjeneste eller kampagner/tilbud, der relaterer sig til vores Premium-tjeneste, og/eller andre materialer, så vi kan udføre markedsundersøgelser om ernæring samt sundhedstjenester og -produkter. Vi bruger dine adfærdsdata til at vurdere, hvilke produkter og tjenester du måtte være interesseret i, og hvilke vi vil kontakte dig via direct marketing.

  Vi deler vores direct marketing med dig ved brug af en række forskellige kanaler såsom din Brugerindbakke, e-mail eller på telefon, medmindre du specifikt har anmodet os om kun at bruge en bestemt kanal til markedsføring. Vi kan også indsamle og bruge dine demografiske data og andre Persondata til formål i forbindelse med markedsundersøgelser, statistik, annoncering og kampagner.

  Alle direct marketing-e-mails, meddelelser i Brugerindbakke og sms-meddelelse omfatter anvisninger i, hvordan direct marketing-meddelelser kan fravælges. Hvis du et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage direct marketing fra os, skal du følge indstillingerne for fravalg ved opsigelse af abonnement på direct marketing, der er tilgængelige i alle e-mails og al sms-markedsføring og i alle meddelelser i Brugerindbakke eller skrive til os ved brug af vores "Kontaktoplysninger" i afsnit 12.

  Bemærk, at vi uanset dine kommunikationsindstillinger (og specifikt e-mail) for direct marketing stadig kan sende dig meddelelser (herunder på e-mail), der relaterer sig til:

  • ydelsen af vores Tjenester såsom revisioner af denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller andre formelle meddelelser, der relaterer sig til de Tjenester, du har købt eller bruger;

  • uddannelsesmaterialer, vi skønner relevante for dine mål og din status og/eller

  • dine anmodninger om teknisk support eller andre spørgsmål eller klager om Tjenesterne.

 6. Hvor længe vi gemmer dine Persondata

  Vi gemmer dine Persondata, så længe du vedligeholder din konto hos os, eller de på anden vis er nødvendige for at yde Tjenesterne til dig. Vi kan også være pålagt at gemme dine Persondata for at overholde vores juridiske forpligtelser.

  Vi sletter dine Persondata ved modtagelse af en anmodning fra dig om at slette din konto, så længe vi ikke er pålagt at behandle dine Persondata, for så vidt angår de formål, der er angivet i denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger (dvs. du sletter din konto, og der er ikke noget formål, der kræver, at vi skal gemme dine Persondata), eller skal opbevare dem for at overholde lovgivningen.

  Dine Persondata kan være gemt i vores systemer til backup/genoprettelse efter nedbrud. Disse Persondata vil imidlertid fuldt og uigenkaldeligt blive destrueret eller anonymiseret, inden for 6 måneder efter at du sletter din konto.

 7. Dine rettigheder

  Vi bestræber os på at sikre, at dine Persondata er nøjagtige og opdaterede, og vi gemmer dem i overensstemmelse med dine anvisninger og anmoder om din hjælp til at gøre dette ved at give os besked i tilfælde af ændringer. Når det gælder dine Persondata, som vi gemmer, kan du udøve dine rettigheder (beskrevet i det nedenstående) ved at kontakt os via vores "Kontaktoplysninger" herunder.

  Vi svarer på dine anmodninger, så hurtigt det praktisk er muligt (og efter at vi om nødvendigt har bekræftet din identitet) og under alle omstændigheder inden for en måned efter din anmodning. Bemærk, at vi kan have behov for at gemme visse oplysninger til registreringsformål for at overholde juridiske krav og/eller gennemføre transaktioner, som du startede før anmodningen om en sådan ændring eller sletning.

  Dine rettigheder omfatter:

  • retten til at få adgang til dine Persondata, vi opbevarer. Du kan også søge at få bekræftelse på, at vi behandler dine Persondata, og tilgå dine Persondata og oplysninger, der er relateret til den pågældende behandling (f.eks. formålet eller kategorierne i forbindelse med den pågældende behandling);

  • retten til når som helst at trække dit samtykke til en sådan behandling tilbage, hvis vi udelukkende behandler dine Persondata efter dit samtykke;

  • retten til at berigtige eller rette dine Persondata, hvor de pågældende Persondata er ufuldstændige eller indeholder unøjagtigheder;

  • retten til at begrænse vores behandling eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine Persondata;

  • retten til at anmode os om at overføre dine Persondata til en tredjepart i et struktureret, standardiseret og maskinlæsbart format;

  • retten til når som helst at gøre indsigelse mod og fravælge at modtage direct marketing;

  • retten til at anmode (udelukkende med forbehold for vores juridiske forpligtelser til at gemme dem) om, at vi sletter (dvs. glemmer) dine Persondata, hvor de pågældende Persondata ikke længere er nødvendige til det formål, for hvilket de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, hvis du trækker dit samtykke tilbage eller på anden vis gør indsigelse mod behandlingen af dine Persondata, og

  • retten til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed (f.eks. Information Commissioner's Office i Storbritannien eller Office of the Australian Information Commissioner i Australien).

 8. Sikkerhed af oplysninger

  FatSecret tager rimelige forholdsregler for at sørge for sikkerheden af dine Persondata. Vi tager f.eks. rimelige sikkerhedsmæssige forholdsregler for at beskytte mod uautoriseret adgang eller uautoriserede ændringer, videregivelse eller destruering af brugernes Persondata. Disse omfatter interne gennemgange af vores praksisser og sikkerhedsforholdsregler i forhold til indsamling, lagring og behandling af data, herunder passende kryptering og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte mod uautoriseret adgang til systemer, hvor vi opbevarer Persondata.

  Vi begrænser også adgangen til dine Persondata til vores medarbejdere, underleverandører og agenter, der har brug for adgang til de pågældende Persondata for at behandle dem på vores vegne. Disse enkeltpersoner er underlagt fortrolighedsforpligtelser og kan blive underlagt disciplinære tiltag, herunder opsigelser eller strafferetlig forfølgelse, hvis de ikke overholder disse forpligtelser.

 9. Børn

  Vi indsamler ikke bevidst Persondata fra børn under 13 år uden forældrenes samtykke. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 13 år har givet os Persondata uden forældrenes samtykke, skal du straks kontakte os ved at bruge vores kontaktoplysninger herunder. Hvis vi bliver opmærksomme på, at en enkeltperson under 13 år har givet os Persondata, tager vi forholdsregler for at fjerne de pågældende Persondata og opsiger den pågældende persons konto så hurtigt som muligt.

 10. Links

  FatSecret kan indeholde links til andre websteder. Vi er ikke ansvarlige for og kontrollerer ikke politikkerne eller praksisserne for beskyttelse af personlige oplysninger på andre websteder og stiller kun sådan links til rådighed for at gøre det bekvemt for dig. Vi opfordrer dig til at gennemgå de relevante politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og praksisser til indsamling af oplysninger på sådanne andre websteder, da disse websteder ikke er underlagt denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger regulerer kun oplysninger, der er behandlet af os, herunder via FatSecret.

 11. Ændringer til FatSecrets Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

  For at yde og forbedre vores Tjenester og give dig den bedst mulige oplevelse kan det til enhver tid være nødvendigt at opdatere og/eller ændre denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Under disse omstændigheder giver vi dig besked ved at opslå den reviderede Politik for beskyttelse af personlige oplysninger på vores websted. Vi giver dig besked om alle betydende ændringer, der væsentligt ændrer den måde, hvorpå vi bruger eller deler Persondata, der tidligere er indsamlet fra dig, og hvor det er pålagt ved lov, giver vi dig mulighed for at læse den reviderede politik, så du kan beslutte, om du vil fortsætte med at bruge Tjenesterne.

 12. Kontaktoplysninger

  Hvis du har spørgsmål til denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, ønsker at udøve nogle af dine rettigheder (se afsnit 7), stoppe direct marketing eller indgive klage, hvis du mener, at vi har overtrådt denne Politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller nogen love om beskyttelse af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:
  E-mail: privacy@FatSecret.com
  Firmnavn: Secret Industries Pty Ltd (FatSecret)
  Virksomhedsadresse: Level 1, 1B Cromwell Street, Caulfield North, 3161, Victoria, Australien

  Hvis du har bekymringer, klager eller spørgsmål i relation til beskyttelsen af dine personlige oplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os direkte (på ovenstående e-mailadresse) og give os mulighed for at hjælpe dig. Det til trods har du retten til at eskalere dine bekymringer/indgive en klage hos din lokale datatilsynsmyndighed (f.eks. Information Commissioner's Office i Storbritannien eller Office of the Australian Information Commissioner i Australien), hvis du mener, at vores behandling af dine Persondata overtræder love om beskyttelse af personlige oplysninger eller databeskyttelse.

 
 
Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.